Vi er modige.

  • En sprø ide avvises ikke før det er godtgjort at den virkelig er sprø og ikke bare noe nytt.

Vi er ærlige.

  • Hvis man ber oss om hjelp får man kanskje ikke det svaret man ønsker, men det svar vi mener er rett.

Vi ser hele bildet.

  • Det er store ord, men vi vil til enhver tid forsøke å se hele bildet, ikke bare en del som er lett å håndtere.

Vi foretrekker krevende kunder.

  • Krevende kunder betyr at vi må gå til kanten av kompetansen vår og utvikle den.

Vi streber etter fremtidssikre løsninger

  • Som en selvfølgelig del av dette vil vi til enhver tid forsøke å få til løsninger med naturlige kuldemedier.