Vi tilbyr en lang rekke av tjenester, men felles for dem alle er at de retter seg mot energieffektivitet innen termiske systemer

Skreddersydde kurs. Vi tilbyr internkurs rundt kulde- og varmepumpeanlegg, drift av varmesystemer og hva dere måtte føle dere trenger å lære mere om.

Feilfinning. Har dere et varme- eller kuldesystem som ikke yter hva det skal, kan vi hjelpe med å finne frem til hvor problemene finnes og hvordan de kan rettes.

Energijakt. Vi gjennomfører systemanalyser for å finne frem til hvor energien i systemene blir av, og hvor mye vi kan gjenvinne.

Systemoptimalisering. Vi gjennomfører vurderinger av temperaturbehov i bygg og prosessanlegg for å få til optimal drift og dermed ytelse på anleggene under variable driftsforhold

Konseptutvikling. Dette er spesielt i forbindelse med nyanlegg, slik at man fra start av får en god og effektiv drift av anleggene sine.

Aggregatdesign. Vi designer kulde- og varmepumpeaggregater som passer til ulike prosessanlegg og setter dere i kontakt med produsenter som er i stand til å bygge de aggregatene som vi satt opp.