The behaviour of heating systems at off-design conditions and the influence on heat pump performance

Dette paperet ble presentert på konferansen «Ammonia Refrigeration Technology» i Orhid, Nordmakedonia i 2007, eller FYROM som det ble kalt da.

Bakgrunnen for paperet var at det hadde vist seg at ved omhyggelig å kontrollere driften på varmeanlegget, da var det mulig å få ganske gode resultater når man bruker ammoniakkvarmepumper i systemet.

Ammoniakkvarmepumper vil typisk ikke gå noe særlig høyere enn ca. 48°C i sin leveransetemperatur, så den umiddelbare magefølelse var at man enten måtte droppe å bruke ammoniakk, eller også måtte man gå inn med høytrykksutstyr når det dimensjonerende temperatursett i varmeanlegget var 70°C/50°C

Det har siden vist seg at det i det store og hele ikke er noe problem å få god drift på en ammoniakkvarmepumpe også i et høytemperaturanlegg. Og ammoniakkmaskinene leverer en effektivitet som er ca. 25% bedre enn andre kuldemedier

The behavour of heating systems at off Macedon final