Indirect evaporative cooling and thermal storage

Dette papert ble presentert på den 10 Gustav Lorentzen konferansen på naturlige arbeidsmedier i Delft 2012. Paperet omhandler hvordan man kan redusere kuldeeffektbehovet i et bygg til å stemme overens med den maskinparken man trenger for å få en økonomisk optimal varmepumpe. Paperet henger sammen med de to foregående ved at det er det samme teoretiske bygget som brukes i analysene og vurderingene.

Det viste seg at det ikke var det store problem å redusere behov så pass at kuldemaskinen ble ca. 35% av det dimensjonerende.

GL 112 Indirect evaporative cooling and thermal storage v3