Xrgy er et spesialrådgivingsselskap innen termisk energi. Det ble stiftet av Gert Nielsen i løpet av vinteren 2018 og kom i full drift fra nyttår 2019.

Termiske systemer er systemer som flytter rundt på energi i form av varme og kulde, i motsetning til elektrisk energi

Vi arbeider med design, konseptutvikling, systemanalyse, feilfinning og kvalitetssikring innen termiske systemer. Populært sagt jobber vi med systemer fra -50°C til +200°C.

Formålet med bedriften er å sikre at den energien vi bruker for kjøle ned eller varme opp blir brukt mest mulig effektivt, primært for å sikre minst mulige utslipp av drivhusgasser, men også for å sikre at våre kunder får mest mulig ut av de pengene de bruker på prosessene sine.

Et annet mål er selvsagt å ha det gøy på jobb.

Personen bak Xrgy har jobbet i mange år med nettopp disse temaene, især har han jobbet mye med å finne frem til riktig ytelse på kulde- og varmeteknisk utstyr, ved å se nøye på hvordan de ulike systemene arbeider utenfor dimensjoneringspunktene sine.

Vi oppfatter dette å få forståelse for hvordan et system arbeider i en vanlig driftssituasjon som svært viktig.

Dimensjoneringspunktet til et anlegg er stort sett alltid en ekstremsituasjon i den ene eller den andre enden av temperaturskalaen.

Dette arbeid startet i sin tid (2007) med designet av de termiske systemene på Høgskolen i Bergen, hvor det ble fastslått at en ammoniakkvarmepumpe som ikke leverer mere enn ca. 48°C ikke har noen problemer med å dekke opp mot 90% – 95% energidekning, selv ved en effektdekning på ca. 25%.